Om Vårdcentralen Smeden

Historik
Företagshälsovården Smedhälsan har funnits sedan 1967 och drevs från början som en ekonomisk förening. När Hälsoval infördes 2010 startade vi ytterligare en ekonomisk förening, Vårdcentralen Smeden. Vårdcentralen Smeden som tillsammans med Smedhälsan Företagshälsovård ingår i en bolagskoncern, Smedhälsan Holding AB. Ägare är ca 60 av våra lokala kundföretag.
Läs mer om ägare, styrelse och bolagsform.

Vårdcentralen Smeden har ca 11 700 listade och har vuxit varje år sedan start.

Affärsidé
Smedens affärsidé är att tillhandahålla primärvård till listade patienter.

Mål
Att ge bästa möjliga vård och service till våra patienter

Kvalitet
VC Smeden arbetar efter ett kvalitetsledningssystem uppbyggt enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.


Vårdcentralen Smeden AB
Björksgatan 8
632 21 Eskilstuna
Tfn. 016-10 47 00

Kontaktperson:
Verksamhetschef Peter Bjurling
Telefon 016 - 166239
peter.bjurling@dll.se