Välkommen till Smedens distriktssköterskemottagning!

Alla våra distriktsköterskor arbetar med de sysslor som förekommer på en distriktsköterskemottagning, men alla har ett huvudansvar för något som de har specialkunskaper om och ett specialintresse för. Vi har Samordningssköterska för multisjuka och äldre, Demensteam, Astma/kol-mottagning, Diabetesteam samt Hjärtsviktsmottagning och Njurprevention. Sköterskorna kan förutom rådgivning och sjukvård hjälpa dig med blodtrycksmätning, suturtagning, vaccinationer, hälsosamtal och mycket mera.

Vad det gäller vaccin så ger vi, förutom dem som landstinget subventionerar till riskgrupper, främst influensavaccin.

Vi lagerhåller alla de vanligaste vaccinerna som rekommenderas av landstinget Sörmland. För resevaccinationer hänvisar vi till Aros Vaccin, tfn. 016-13 44 79.

Distriktsköterskorna har alla egna mottagningar, men kan ibland även hjälpa till i samband med läkarbesök.

Tidsbokning: 016-10 47 00

Anna-Lena Winblad von Walter

Distriktssköterska och
diabetessköterska

Ildiko Toro

Distriktssköterska och diabetessköterska

Anette Aronsson

Leg. sjuksköterska
Specialkompetens astma/KOL

Elin Larsson

Leg. sjuksköterska

Catrine Thunblad

Leg. sjuksköterska
Samordningssjuksköterska

Ida Ergérus

Leg. Sjuksköterska
Hälsosamtal

Åsa Lindström

Leg. sjuksköterska
Flyktingansvarig

Malin Olsson

Leg sjuksköterska

Marie Helene Andersson

Leg sjuksköterska
Samordningssjuksköterska

Sofia Sigward

Leg Sjuksköterska