Välkommen till vår dietist!

Hur arbetar en dietist?

Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

För att komma i kontakt med vår dietist ring 073-866 12 88