Om koncernen

Vi är en koncern som genom moderbolaget Smedhälsan Holding AB ägs av drygt 60 företag i Eskilstuna.

Företagshälsovården Smedhälsan har funnits sedan 1967 och drevs från början som en ekonomisk förening.

När Hälsoval infördes 2010 startade vi ytterligare en ekonomisk förening, Vårdcentralen Smeden.

Vid årsskiftet 2013/2014 förvärvade vi ännu ett företag, Aros Vaccin i Eskilstuna AB och i samband med detta övergick vi till att driva företagen i aktiebolagsform.

Vår tanke är att vi ska vara en heltäckande organisation inom hälso- och sjukvård.

Smedhälsan Företagshälsovård AB servar de lokala företagen med hälso/friskvård och sjukvård.

Vårdcentralen Smeden AB erbjuder sjukvård och till viss del hälso- och friskvård till alla via ett avtal med Landstinget Sörmland.

Aros Vaccin i Eskilstuna AB erbjuder hälso- och friskvård med vaccinationer, hälsoundersökningar, läkarintyg mm till alla som inte har en företagshälsovård att vända sig till.

Organisationsstruktur