Smedhälsan företagshälsovård för bättre arbetsmiljö

Smedhälsans affärsidé är att medverka i företagens arbetsmiljöarbete och verka för bästa hälsa hos de anställda. Läs mer om våra tjänster här

Lista dig hos oss på Vårdcentralen Smeden!

Vårdcentralen Smeden drivs i privat regi, men är offentligt finansierad och vänder sig till allmänheten. Landstingets regler gäller, du kan t ex använda ditt frikort hos oss. Har du några frågor ring oss på 016-10 47 00. Klicka på Blankett för listning hos Vårdcentralen Smeden.

Vaccinera dig hos Aros Vaccin!

Aros Vaccin har ett komplett utbud av alla förekommande vaccinationer, hälsoundersökningar och intyg för tex körkort, adoption, sjöfart, utlandsarbete m.m.

Vi har drop-in för vaccinering måndagar och tisdagar k 17-19.
Övrig tid ring 016-13 44 79 för tidsbokning.